MICOS Declaratie

MICOS Declaratie

Tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders vindt veelvuldig elektronische communicatie plaats. Het controleleren op verzekeringsrecht (COV) door zorgaanbieders behoort al tot de standaard activiteiten. Het administratieve proces van declaraties en afreken specificaties is een kostbare en tijdrovende activiteit. Elektronische gegevensuitwisseling kan een aanmerkelijke besparing oplevering in de administratieve lasten.
Voor een effectieve en efficiente communicatie zijn uniforme afspraken tussen aanbieders en ontvangers van berichten noodzakelijk. Deze afspraken vinden hun weerslag in externe integratie standaarden, kortweg EI-standaarden.

Vektis is in Nederland het toonaangevende instituut voor de ontwikkeling, implementatie ondersteuning en beheer van EI-standaarden voor de zorgverzekeringssector. For All IT Care heeft voor de juiste logistieke- en declaratiestromen de automatiseringsoplossing MICOS ingezet. Deze zogeheten Vektis software van For All IT Care is ge-audit op basis van testen met ketenpartners!

Care - Modules - Declaraties (2)

Care - Modules - Declaraties

Vektis declaraties samenstellen

Met MICOS Declaratie heeft u de mogelijkheid Vektis declaraties samen te stellen en af te handelen. De formaties die worden ondersteund zijn:

 • LH307/LH308
 • AP304/AP305
 • PM304/PM305

Om een declaratie samen te stellen zijn slechts enkele stappen noodzakelijk. U maakt verkoop- en/of serviceorders aan, deze orders worden gefactureerd, er wordt een declaratie per verzekeraar aangemaakt en de declaratie wordt bijvoorbeeld per email of sftp verzonden. For All IT Care biedt u als verstrekker artikelbestanden per leverancier, voorzien van GPH-kodes, A-GPH-kodes, A-GPH-2 kodes en kostenhulpmiddel aan. Retourberichten op ingediende declaraties worden ingelezen en verwerkt. De afgewezen declaratieregels kunt u zeer snel aanpassen door de ontbrekende of foutieve gegevens te wijzigen en deze opnieuw in te dienen.

Declaraties via MICOS

In de applicatie Micos kunt u een Vektis declaratiebestand aanmaken op basis van facturen die zijn samengesteld. Afhankelijk van het type product kunt u facturen samenstellen op basis van factuurgroep. Een declaratiebestand wordt per verzekeraar aangemaakt. Afhankelijk van de te declareren producten, kosten en/of diensten, dient het declaratiebestand volgens een van onderstaande Vektis standaarden te voldoen. Declaraties worden digitaal aangeleverd bij een van de declaratieportals, zoals Vecozo of CHA (Clearing House Apothekers).

Retourberichten via MICOS

Ingediende declaraties worden door het clearinghouse gecontroleerd voordat deze worden aangeboden aan de verzekeraar. In de praktijk komt het voor dat een of meerdere declaratieregels (lees factuurregels) worden afgewezen in verband met foutieve prijs, verkeerd GPH-kode nummer etcetera. De zorgaanbieders van hulp- en verbruiksmiddelen ontvangen periodiek retourberichten op ingediende declaraties. Het inzamelen en verwerken van deze retourberichten vindt plaats in MICOS.

LH307/LH308 – Declaratiestroom hulpmiddelen
Voor de hulp- en verbruiksmiddelen wordt vanaf 2008 gebruik gemaakt van de LH307/LH308 standaard.

AP304/AP305 – Farma
Verbruiksmiddelen die via de Farma codering worden gedeclareerd, worden voorzien van de juiste AP coderingen. Per verzekeraar kan worden aangegeven in welke standaard gedeclareerd kan worden In MICOS kunnen meerdere coderingen aan een product of productgroep worden gekoppeld.

PM304/PM305 – Paramedisch
Zorgverleners die paramedische diensten zoals therapieën uitvoeren, dienen facturen via de paramedische declaratiestandaard in te dienen. Een van de aandachtspunten is het declareren van zowel diensten als producten in een therapeutische omgeving. MICOS biedt voor therapieën ondersteunende functionaliteit.

GPH Coderingen
De GPH, A-GPH, A-GPH-2 en Kostenhulpmiddel zijn standaard in MICOS aanwezig en worden periodiek bijgewerkt. Deze coderingen kunnen aan een productgroep of product worden gekoppeld.

Outsourcing Vektis bij For All IT Care
Veel organisaties werken al met een bestaande automatiseringsoplossing. Echter, veel oplossingen voorzien niet of slechts beperkt in de Vektis functionaliteit. Voor deze organisaties die haar Vektis administratie willen stroomlijnen en vereenvoudigen, heeft For All IT Care met haar oplossing MICOS een proces ontwikkeld dat binnen uw huidige oplossing geoutsourcet kan worden. Outsourcing levert u o.a. de volgende voordelen op:

 • Besparing administratieve kosten
 • Communicatie met verzekeraars niet langer noodzakelijk
 • Afwijzingen van declaratieregels worden tot een minimum beperkt
 • For All IT Care levert u bijgewerkte gegevens aan van uw klanten op basis van een COV check

Facts

 • Declaratiestromen via For All IT Care zorgen voor een vloeiende beweging
 • Outsourcing van Vektis declaraties worden door GMT en MICOS foutloos afgehandeld (declaratie en afhandeling)
 • Met de geïntegreerde Vektis declaratie en afhandelingsoplossing van For All IT Care, is uw geld veilig onderweg.
 • Vektis declaraties indienen via de oplossing van For All IT Care worden nooit afgewezen.
 • De geïntegreerde Vektis oplossing van For All IT Care zorgt voor een complete dekking van uw declaraties (en afhandeling)
 • Declaraties via de software van For All IT Care samengesteld, zijn door Vektis en ketenpartners ge-audit en goedgekeurd bevonden.

Kortom; dagelijks een declaratiezorg minder!