Micos Orthopedie

Micos Orthopedie, een breed scala aan functies

Micos Orthopedie biedt een breed scala van functies die in de markt van de Orthopedie gebruikt worden. De gehele applicatie is modulair opgezet waardoor ieder segment (o.a. producent, importeur, leverancier, groothandel, instelling en erkende orthopedische bedrijven) het systeem op haar bedrijfsprocessen kan inrichten. Dit betekent dat ieder segment flexibel is met betrekking tot het in gebruik nemen van de gewenste functionaliteit.

De ontwikkelingen van de applicatie Micos Orthopedie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met organisaties uit de sector. Deze organisaties hebben zich gespecialiseerd op het gebied van groothandel en/of het leveren aan eindgebruikers van orthopedische voorzieningen (o.a. orthesen, prothesen, kousen, schoenen, korsetten, steunzolen).

Micos Orthopedie is de totaaloplossing, ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven uit de sector, die de huidige wet- en regelgeving ondersteunt. De totaaloplossing kan naar wens worden uitgebreid met Micos Revalidatie en/of Micos Medische Speciaalzaak, wat volledig is geïntegreerd.

Micos verzorgt voor u het beheer van de goederenstromen, met een volledige geïntegreerde financiële afhandeling. Concreet betekent het; ‘iedere voorziening of samenstelling kan worden geregistreerd en getraceerd, van aanvraag van de voorziening tot en met de aflevering. Daarnaast worden de benodigde documenten zoals aanvraag, aflever bon, factuur (inclusief aparte eigen risicofacturen) vervaardigd. Ook kunnen documenten, zoals goedkeuringen, worden gescand en gekoppeld aan een patiëntendossier.

Met een druk op de knop biedt Micos de mogelijkheid voor iedere cliënt een Zorgplan af te drukken. Dit plan kan voor evaluatiedoeleinden met de behandelende artsen, betalende instanties of de cliënt worden gebruikt.

Care---lichaam-(3)

Sector gebonden functies

Micos heeft een volledig geïntegreerde activiteiten beheer module, inclusief een interface met de centrale agenda van de organisaties.

 • Persoonsgebonden gegevens
 • Werkplaatsorders
 • Medische indicaties
 • Calculaties
 • Persoonsadministratie
 • Service orders
 • BSN nummer
 • Eigen risico factuur

 • Kostenhulpmiddel
 • Product beheer
 • GPH-kode
 • Machtigingen beheer
 • A-GPH-kode
 • Registratie Voorschrijver
 • Contractvoorwaarden
 • Passingen

 • Normverbruik
 • Eerste verstrekking
 • Herhalingsverstrekking
 • Zorgplan
 • Cliëntenkaart
 • Maatkaarten
 • Eigen bijdrage factuur

 

Care2