Modules

Micos, verhuur, uitleen, huren en bruikleen

Voor organisaties die hulpmiddelen willen verhuren, in bruikleen geven of her-verstrekken, biedt Micos een geïntegreerde oplossing, waarbij het logistieke en financiële proces zowel eenvoudig als ook zeer uitgebreid is in te richten, waarbij de financiële resultaten ook direct inzichtelijk zijn.

Functionaliteit

Het samenstellen van een verhuurfactuur is een eenvoudige handeling die direct is uit te voeren. Er wordt een hulpmiddel geselecteerd, men geeft de verhuurcondities in, zoals aantal perioden, betaling voor- of achteraf, etc. Na in gave wordt de verhuurfactuur afgedrukt.

Indien men verhuurfacturen samenstelt op basis van contracten die met betalende instanties zijn afgesloten, dan is de inrichting van de contractdefinities en contractspecificaties aan te raden. Op basis van een contract wordt er een verhuurfactuur samengesteld op basis van de contractspecificaties zoals die met de betalende instantie is overeengekomen. Verhuurfacturen kunnen op basis van afgesproken percentages of vaste bedragen worden samengesteld.

Mocht een organisatie gebruik willen maken van een afzonderlijke bedrijfsadministratie voor verhuur dan kan in Micos een verhuurbedrijf worden ingericht. Een apart verhuurbedrijf wordt meestal gebruikt indien men de hulpmiddelen wil afschrijven. Zo heeft men de mogelijkheid de opbrengsten in de “werk bv” vast te leggen en de kosten (lees afschrijvingen) in de verhuur bv. Door de intercompany functionaliteit van Micos vinden onderling logistieke- en financiële transacties plaats.

 

 

Care---krukken

Care---rolstoel-(2)

Plan van aanpak

Indien organisaties willen starten met verhuur en/of bruikleen activiteiten is het aangewezen om vooraf de doelstelling en de wijze van inrichten van dit type proces vast te stellen. Door vooraf in, samenwerking met een senior consultant van For All IT Care een plan van aanpak uit te werken heeft de organisatie de eerste stap al gezet, namelijk het nadenken over de inrichting, de uit te voeren activiteiten en de doorlooptijd om de doelstelling te realiseren. Last but not least, vaststellen van de Business Case. Welke investering moet een organisatie plegen en wat is de verwachte opbrengst.

Micos biedt de mogelijkheid om verhuurfacturen samen te stellen. Het samenstellen vindt plaats op basis van een handmatige actie of een automatische actie. Ook het gebruik van een afzonderlijke ‘verhuur bv’ behoort tot de mogelijkheden. Het gebruik van een verhuur bv is alleen zinvol indien men hulpmiddelen ook wil afschrijven.

Voordelen

  • Standaard functionaliteit
  • Eenmalige registratie contractdefinities
  • Automatische generatie verhuurfacturen (niet meer nadenken)
  • Stapsgewijze implementatie (handmatig tot automatisch)
  • Intercompany boeking (werk bv / verhuur bv)
  • Inzake opbrengsten en verplichtingen
  • Bruikleenregistratie via winkelverkopen (kassa module)
  • Onderbouwing voor de bank bij een eventuele financiering
  • Een bewezen en intelligente praktijkoplossing!