Over ons

Profiel

For All IT Care is een ICT dienstverlener die zich naast de generieke ERP markt, zich ook specifiek richt op de zorg markt. Het door For All IT Care ontwikkelde softwareprogramma MICOS is een geïntegreerd ERP programma.

Het ondersteunt het primaire proces op onderdelen als verkoop en inkoop, voorraad-, productie-, en servicebeheer. In het secundaire proces biedt MICOS direct inzicht in alle logistieke-, financiële-, en documentenstromen van producent tot cliënt.

For All IT Care wil binnen het zorgsegment haar relaties helpen om processen te optimaliseren en automatiseren ten einde het succes van de relaties te vergroten.

Door standaardisatie van generieke processen en onderscheidend vermogen creëren op specifieke processen, is het mogelijk een kostenbesparing en omzet van de toename van onze klanten te realiseren.

Automatiseringsoplossingen dienen zodanig generiek ontwikkeld te worden zodat ze alleen met configuratie en binnen afzienbare tijd in te zetten zijn voor vergelijkbare processen. For All IT is zo overtuigd van de resultaatverrijking van haar oplossingen dat zij bereid is hierin mee te participeren.

For All IT Care wil haar klanten binnen het zorgsegment optimaal haar bedrijfsdoelstellingen laten behalen door het aanbieden van actuele en gefundeerde (automatiserings-)oplossingen. Onze oplossingen en adviezen kenmerken zich door een gedegen branchekennis. Succesvol zijn wij wanneer onze relaties succesvol zijn met onze oplossingen.


000005467889Medium